Nu ställer vi om tillsammans!

Vi stödjer er i omställningsarbetet.

Vi befinner oss i en tid, präglad av starka känslor. Många är rädda, andra upprörda och några förvirrade. Social sammanhållning och gemenskap blir viktigare än någonsin, även om den nu behöver hitta nya former. Där gör ni i församlingarna redan ett fantastiskt arbete med att ställa om. Och vi på Verbum vill vara med i den omställningen för att tillsammans hitta vägar framåt. Läs mer om hur vi vill stödja er som församlingar.

Aktuella artiklar

Bön i coronatid

Just nu får vi hitta nya sätt att visa omsorg om varandra - och vi får vänja oss vid att under en...

Läs mer

En vecka av stillhet

In i stilla veckan Snödropparna solar sig i sydsvensk vårsol och läskar sig med skånskt takdropp när stilla veckan...

Läs mer

Vi är bra på säkerhetstänk, men inte på att skriva ner det

En konkret handledning för alla som vill jobba för att identifiera risker och svaga punkter i...

Läs mer