Psalmböcker

Musiken fyller kyrkorummen runt om i Sverige! Den gemensamma psalmsången är vår lutherska traditions bidrag till kyrkofamiljen. Vi har även flera psalmböcker som matchar våra biblar vilket är ett synligt tecken på hur det vi sjunger hör samman med Bibelns berättelser. Här finns konfirmandpsalmböcker, den klassiska bänkpsalmboken, koralboken, psalmboken med och utan tillägg, psalmböcker med stor stil och psalmböcker i skinn. 

Upptäck vårt stora utbud

Texter som sjungits i generationer vid dop, begravning eller vigsel får en särskild betydelse för oss som individer, men psalmen förmedlar också ett teologiskt budskap till gudstjänstdeltagaren. 

Våra psalmer är en del av det svenska kulturarvet. Som kyrka har vi ett ansvar att presentera både bredd och djup av psalmerna.

Susanne Wigorts Yngvesson

 

Beställ idag inför julens högtider!