Välkomna nyinflyttade

I vår process för att välkomna nyinflyttade är målet just att skapa relation och få personen att känna en tillhörighet med sin nya församling.

Det är en automatiserad process där ni kan kan välja att göra ett eller flera utskick. Det skulle exempelvis kunna vara att ni initialt hälsar välkommen till församlingen för att sedan följa upp med ett utskick där ni berättar mer om er församling och kanske också bjuder in till en mötesplats.

I och med att Nyinflyttadprocessen är automatiserad förenklar den ert interna arbete – vi tar hand om allt från tryck, adressering, kuvertering till distribution.

Vi har även möjlighet att lägga till ett välkomstutskick till de som inte är medlemmar. Det behöver inte vara samma välkomstbrev som till befintliga medlemmar utan ni kan målgruppsanpassa utskicken. Vi sätter upp en automatiskt process efter de önskemål ni har.

illustration människor med kartonger | © illustration Maja Lindén

Vi vet att flytta är en trigger för att gå ur Svenska kyrkan. 

 

Hör av dig till oss så berättar jag mer

Simon Sjögren, församlingsrådgivare
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97