Våra samarbeten

Vi är stolta över alla våra samarbeten. Idag arbetar vi med över 200 församlingar, pastorat och stiftkanslier. Nedan kan du läsa röster från några av våra uppdrag.

Porträtt närbild av man i svart skjorta med prästkrage och blå kavaj framför en vit bakgrund.

Carl Jyllermark, kyrkoherde i Slaka Nykils pastorat

- Församlingstidningen är en kontinuerlig och igenkänd kanal för information, men den visar också på allt engagemang som finns. Den är relationsskapande och jag tror även den breddar bilden av kyrkan samtidigt som den utstrålar trygghet.

Genom Verbums upplägg för församlingstidning får vi hjälp att lyfta blicken och sätta in vår verksamhet i ett större sammanhang genom olika intressanta artiklar och förslag på teman. Det ger stort läsvärde för medlemmar och andra som läser utan att det är på bekostnad av det lokala.
 

Mari Lundmark, kommunikatör i Slaka Nykils pastorat

- Församlingstidningen hjälper oss att nå ut till dem vi annars inte möter. Genom tidningen kan vi både fylla på bilden av vad Svenska kyrkan är och gör och skapa värde i form av intressant läsning. Om vi ser på gruppen vi redan har kontakt med så kan tidningen både bygga stolthet över det vi gör tillsammans och ge intressant läsning.

Tidningen är en integrerad del av vår kommunikation, vilket underlättas av att jag ansvarar för hela kedjan. Vi återanvänder en del material från tidningen på webben. När vi gör det puffar jag för det på Facebook och det syns tydligt att det ökar trafiken till webben.

Upplägget med en mix av lokala och nationella sidor är superbra. Vi får tillgång till material vi aldrig skulle kunna ta fram själva lokalt och det ger tidningen spänst. Jag tror också att chansen att innehållet är relevant för läsaren blir större.

Samarbetet fungerar utmärkt, vi resonerar oss fram till lösningar kring bildval och disposition, lyssnar på varandras idéer och hittar tillsammans en lösning som blir bra.

Jag är mest stolt över det breda innehållet och att den känns fräsch och modern. Och så blir jag ju lite lycklig när jag möter en ny bekantskap på en middag som tackar för temanumret om död och begravning.

Leende kvinna med lila tröj och scarf håller upp två utgåvor av tidningen himmel och jord
Porträtt närbild av kvinna i blå skjorta med prästkrage. | © Alnö församling

Annette Nordlinder, kyrkoherde i Alnö församling 

- Att formulera och nå ut med det som gör Alnö församling och Svenska kyrkan relevant för människor i dag. Den utmaningen vet jag att vi inte är ensamma om. Därför har vi i församlingen arbetat med Jonas Eeks bok Kompass Framtiden där kommunikation är ett av kardinalstrecken.

Samarbetet med Verbum kring dopinbjudningar är toppen. Det finns en genomtänkt process som vi kan lita på och som rullar på med kontinuitet.

Men även inför Allhelgonahelgen gjorde vi ett engångsutskick där vi bjöd in till en orgelsaga för barn i gravkapellet. Vi var osäkra på om någon skulle komma, men kapellet blev nästa fullsatt och många sa att de hade läst vykortet de fick hem i brevlådan. Det är ju jätteroligt att få ett kvitto på att vi nått fram.

Erik Dufva, präst i Botkyrka församling 

- Hur kan vi som församling arbeta bättre och smartare tillsammans? Det är något vi tillsammans med Verbum har både sett över och arbetat fram nya interna rutiner kring kommunikationsarbete, samt utvecklat vår målgruppsanpassade kommunikation med medlemmar och församlingsbor. Det gäller till exempel kommunikation kring dopet, nyinflyttade, nya medlemmar och medlemmar som avslutar sitt medlemskap och vårt arbete på sociala medier. 

Verbum har under arbetets gång bidragit med workshops, rapporter och hjälp att skapa struktur i arbetet. Men det har hela tiden varit församlingens kommunikatörer och ledning som ”ägt” och drivit arbetet – något vi tror har varit en framgångsfaktor.

Som enskild församling är det svårt att avsätta kompetens och resurser för alla de processer som krävs för god kommunikation med medlemmar och församlingsbor i en snabbt föränderlig omvärld. Här kan Verbum vara en ovärderlig resurs som samarbetspartner. Det ger oss som församling möjlighet att både få hjälp i det arbete vi står i, men också ”kopplas upp” mot andra församlingar med liknande utmaningar och ta del av deras erfarenheter.

Leende man i svart skjorta med prästkrage och svart tröja över med händerna i fickorna framför en vit bakgrund.
porträtt leende kvinna i svart skjorta med prästkrage. | © mikael johansson

Lena Skoting, kyrkoherde i Säffle pastorat 

- Kommunikation är ett prioriterat område för oss och det ansvaret bär vi tillsammans som församlingar och pastorat. Allt vi är och gör kommunicerar. Därför är det viktigt att vi tar tid för att prata igenom vilken riktning vi gemensamt ser som anställda, förtroendevalda och ideella. Vad ska vi prioritera och varför?  Det är såklart ett ständigt pågående samtal som behöver utgå från en teologisk reflektion.

Därför har Verbum har haft en utbildningsinsats kring teologi och kommunikation tillsammans med oss, anställda och förtroendevalda. Det har lett till en ökad reflektion och motivation när vi pratar och tänker medlemskommunikation.

För oss är det värdefullt att kunna bolla frågor utifrån de utmaningar vi ser. Hur vi kan tänka framåt och vilka olika vägval som finns. De samtalen upplever jag att vi kan ha med Verbum. Sen uppskattar jag det konkreta och handfasta. Att det finns lösningar vi kan använda och goda exempel som vi kan inspireras av för att göra vår kommunikation bättre.