Församlingstidningar

Vi hjälper er att nå alla i församlingen!

Vi hjälper er att nå alla i församlingen!

Gör en församlingstidning – vi hjälper er genom hela processen

Vi hjälper er nå ut med er församlingstidning, även till de som vanligtvis inte har någon kontakt med kyrkan och vi når dem som har en nära kontakt med församlingen.

Ni är experter på er församling och ert behov av kommunikation – vad vi kan hjälpa till med är inspirerande artiklar, formgivning och redaktionellt stöd. Ert lokala material lyfts fram, medan Verbum bidrar med reportage om livet i stort och smått: humor, skadeglädje, snällhet, utanförskap, kärlek, vrede, sorg och sökande.

Vi sköter layout, tryck och distribution, direkt hem i brevlådan till församlingsborna eller genom församlingen.

Ni berättar om kyrkan och er församling och vi berättar om livet i stort, utifrån ett allmänmänskligt och kristet perspektiv.

Vad vill ni att er församlingstidning ska heta?

I Jönköping heter den Amos, i Strängnäs heter den Gloria och i Boden heter den Kyrkfönstret. Ni bestämmer själva vad just er församlingstidning ska heta.


  • 80% av svenskarna anser att livets viktigaste händelser sker i kyrkan
  • 100 000 människor är med i någon av Svenska kyrkans 5000 körer
  • 56 419 medlemmar gick aktivt ur Svenska kyrkan 2019-2020
  • Verbums församlingstidning landar i upp till 165 000 brevlådor per nummer

Vi kan hjälpa er att sprida Svenska kyrkans budskap till fler än så – vi kan nå alla era medlemmar!

Upplägget med en mix av lokala och nationella sidor är superbra. Vi får tillgång till material vi aldrig skulle kunna ta fram själva lokalt och det ger tidningen spänst. Jag tror också att chansen att innehållet är relevant för läsaren blir större.

- Mari Lundmark, kommunikatör, Slaka Nykils pastorat. Läs hela intervjun här. 

Så här kan er församlingstidning se ut!

Hör av dig till oss så berättar vi mer

tjanster@verbum.se