illustration möte i datorn | © illustration Maja Lindén

Kommunikationsrådgivning

Att jobba som kommunikatör kan vara ett både komplext och ensamt uppdrag. Hos oss finns det bollplank och den sparringpartner du letat efter. Med andra perspektiv, tankar och ett utbyte lyfter vi tillsammans blicken.

För att skapa en kommunikation som både når ut - och in behöver vi lyssna mer på målgruppen vi vill prata med. Inget nytt under solen för oss som jobbar med kommunikation. Men desto svårare att efterleva när vardagen pockar på och det finns andra interna synsätt och viljor. 

Vi tar avstamp i den erfarenhet vi fått från att arbeta med kommunikation i Svenska kyrkan i över femton år och att vi idag arbetar tillsammans med ett hundratal församlingar. 

Vissa väljer att använda oss för löpande rådgivning och stöd, medan andra anlitar oss för ett mer avgränsat uppdrag. Det är alltid era behov som styr riktningen. Ni kan er kontext och vårt bidrag är en ny blick och andra erfarenheter. Utifrån de kunskaperna arbetar vi tillsammans och tar fram förslag till förbättringar.


Var: Vi erbjuder rådgivning både på plats och digitalt.
Omfattning: beror på uppdrag och behov
Vilka: Kommunikatörer, informatörer men även du som inte är kommunikatör/informatör men fått den uppgiften på ditt bord. 
Pris:  1500 kr/h inklusive moms. Kostnad för eventuell resa tillkommer.

Hör av dig till oss så berättar vi mer

tjanster@verbum.se