illustration möte i datorn | © illustration Maja Lindén

Kommunikationsrådgivning

För att skapa en kommunikation som både når ut - och in behöver vi lyssna mer på målgruppen vi vill prata med. Inget nytt under solen för oss som jobbar med kommunikation. Men desto svårare att efterleva när vardagen pockar på och det finns andra interna synsätt och viljor.

Att jobba som kommunikatör kan vara ett både komplext och ensamt uppdrag. Hos oss finns det bollplank och den sparringpartner du letat efter. Med andra perspektiv, tankar och ett utbyte lyfter vi tillsammans blicken. Vi tar avstamp i den erfarenhet vi fått från att arbeta med kommunikation i Svenska kyrkan i över femton år tillsammans med ett hundratal församlingar. 

Vissa väljer att använda oss för löpande rådgivning och stöd, medan andra anlitar oss för ett mer avgränsat uppdrag. Det är alltid era behov som styr riktningen. Ni kan er kontext och vårt bidrag är en ny blick och andra erfarenheter. Utifrån de kunskaperna arbetar vi tillsammans och tar fram förslag till förbättringar.

Hör av dig till oss så berättar jag mer

Simon Sjögren, församlingsrådgivare
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97