Kommunikationsteologi för alla

- när teologi och kommunikation går hand i hand

Caroline Hedin | © Mikael Johansson

Kommunikation är en självklar del av kyrkans sändning. Den berör hela kyrkan och den behöver gå hand i hand med tro och teologi. Innan vi börjar planera för den externa kommunikationen – behöver vi först landa den interna. Den som handlar om oss som har ett uppdrag i församlingen.  

Här tar workshopen sin utgångspunkt. I en gemensam teologisk reflektion kring vad det innebär att vara kyrka i vår tid och i ert lokala sammanhang. Workshopens disposition bildar en linje från självbild, via mission och vision, för att landa i kommunikation och konceptutveckling.

Vi leder er genom lärandepass, övningar och samtal där vi både vill inspirera, utmana och utveckla tankar och perspektiv. Tillsammans hjälps vi också åt att formulera svar på ett antal centrala frågor. Genom att jobba igenom de olika stegen tillsammans skapas både en ökad samsyn och en plattform för ert fortsatta utvecklingsarbete kring kommunikation.  

Var: Workshopen genomförs på plats hos er.

Omfattning: Tre timmars workshop under ledning av bland andra kommunikationsrådgivare Caroline Hedin på Verbum.

För vem/vilka: Vi rekommenderar att ni samlar alla era ideella, förtroendevalda och anställda, men workshopen kan också genomföras för en mindre grupp utifrån era önskemål och behov.

Pris: 24 000 kronor inklusive moms. Resekostnader tillkommer.

Hör av dig så berättar vi mer

tjanster@verbum.se