Kartlägg er medlemsresa

Medlemsresan är en interaktiv nulägesanalys i workshop-form som landar i en rapport med konkreta rekommendationer. Här får ni som arbetslag möjlighet att skapa en samsyn kring riktning och prioriteringar i er medlemskommunikation. Det bli en kreativ stund som skapar nya insikter och aha-upplevelser.

Vi leder er igenom ett antal moment där vi tillsammans utforskar kommunikations- och kontaktytorna gentemot era medlemmar, både de befintliga och de ni önskar skapa. Ingången blir unik då vi utgår från era mål och vad ni vill uppnå. Ibland vill en församling göra en kartläggning över hela sin medlemskommunikation och ibland vill någon borra lite djupare utifrån ett visst fokusområde. Det avgör ni.

Den röda tråden är att vi alltid följer medlemmen och dennes resa och att vi börjar i ett nuläge och tar oss mot ett nytt önskat läge. Vi tittar både på era olika målgrupper men också på var medlemmarna befinner sig i sina liv och vilken information de söker i olika livsfaser.

Caroline Hedin | © Mikael Johansson

Låt dig inspireras och tänka tillsammans med kommunikationsrådgivare Caroline Hedin i vår workshop Medlemsresan.

Samma innehåll på tre olika sätt

Ni kan välja det sätt som passar er bäst för att genomföra en medlemsresa. 

På plats
Vi kommer till er och leder hela processen. Ni pratar och tänker. Verbum faciliterar och dokumenterar hela processen från start till mål. Och i den sammanfattande rapport ni får från oss ingår också vår analys och våra rekommendationer. Ett konkret och användbart underlag i det fortsatta arbetet.

Tidsåtgång: Tre timmar workshop under ledning av Verbum.
Pris: 17 900 inklusive moms. Verbum ansvarar för förberedelser och efterarbete samt leder workshopen på plats. Resekostnad tillkommer.

Hybrid
Vi är med live under workshopen, dock inte på plats utan digitalt. Ni printar ut och förbereder workshopen på plats med material från oss. Vi leder hela processen. Ni pratar och tänker. Verbum faciliterar och dokumenterar hela processen från start till mål. Och i den sammanfattande rapport ni får från oss ingår också vår analys och våra rekommendationer. Ett konkret och användbart underlag i det fortsatta arbetet.

Tidsåtgång: Tre timmar workshop under ledning av Verbum. Samt en timmes förberedelser.
Pris: 14 900 inklusive moms. Verbum ansvarar tillsammans med er för förberedelser. Därefter leder och ansvarar Verbum för den digitala  workshopen samt för efterarbetet med rapportskrivning. 

Digitalt
En person hos er leder workshopen på plats, med stöd och vägledning från Verbum och vår plattform där allt material ligger. Upplägget är enkelt att följa och ni varvar inspelade lärande-pass från Verbum med samtal och arbete i det fysiska rummet. Er lokala workshopledare sammanställer era dokument och samtal och Verbum gör en analys och återkoppling, både skriftligt och muntligt. Det blir ett konkret och användbart underlag i det fortsatta arbetet.

Tidsåtgång: Tre timmar workshop, som leds av en person hos er. Räkna också in 1-2 timmars förberedelsetid och 1-2 timmar för att sammanställa och skicka in materialet till Verbum samt återrapportering från Verbum. 
Pris: 8 900 inklusive moms. Verbum tillhandahåller allt material och ger stöd till den som ska hålla workshopen.

Kontakta oss så berättar vi mer!
tjanster@verbum.se