Medlemsresan

Medlemsresan är en interaktiv nulägesanalys i workshop-form som landar i en rapport med konkreta rekommendationer. Här får ni som arbetslag möjlighet att skapa en samsyn kring riktning och prioriteringar i er medlemskommunikation. Det brukar bli en kreativ stund som skapar nya insikter och aha-upplevelser.

Vi leder er igenom ett antal moment där vi tillsammans utforskar kommunikations- och kontaktytorna gentemot era medlemmar, både de befintliga och de ni önskar skapa. Ingången blir unik då vi utgår från era mål och vad ni vill uppnå.  Ibland vill en församling göra en kartläggning över hela sin medlemskommunikation och ibland vill någon borra lite djupare utifrån ett visst fokusområde. Det avgör ni. Den röda tråden är att vi alltid följer medlemmen och dennes resa och att vi börjar i ett nuläge och tar oss mot ett nytt önskat läge. Vi tittar både på era olika målgrupper men också på var medlemmarna befinner sig i sina liv och vilken information de söker i olika livsfaser.

Verbum faciliterar och dokumenterar hela processen från start till mål. Och i den sammanfattande rapport ni får från oss ingår också vår analys och våra rekommendationer. Ett konkret och användbart underlag i det fortsatta arbetet.


Var: Vi erbjuder både workshopen fysiskt och digitalt.
Omfattning: Tre timmars workshop.
Vilka: Vi rekommenderar att ni samlar en grupp på mellan fem och tio personer. Personer som vill, kan och ska involveras i församlingens utvecklingsarbete kring kommunikation. Ju fler perspektiv, desto bättre.  
Pris: Workshop inklusive rapport kostar 18 000 inklusive moms. Kostnad för resa tillkommer vid fysisk workshop. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

illustration en vid tavlan skriver och några lyssnar | © illustration Maja Lindén

Caroline Hedin, kommunikationsrådgivare
caroline.hedin@verbum.se
070-389 25 58

Simon Sjögren, församlingsrådgivare
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97