Bertil Nilsson

Bertil Nilsson

Docent i kyrko- och samfundsvetenskap. Universitetlektor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet.