Bo Lundmark

Bo Lundmark

Bo Lundmark (f. 1944) växte upp vid Umeälvens källor. Efter studier i Uppsala prästvigdes han 1968 och fick sin första tjänst i Jukkasjärvi församling. Därefter innehade han tjänsten som kyrkoherde för samer fram till 1992, ett nomadiserande liv ofta på vandrande och skidande fot i renens land. Under två decennier tjänstgjorde han som kyrkoherde i Tännäs-Ljusnedals församling fram till sin pensionering. Han är alltjämt bosatt i Funäsdalen bland Härjedalsfjällen.

Till hans vetenskapliga produktion hör arbetet om Anders Fjellner, samernas Homeros och diktningen om solsönerna 1979 och doktorsavhandlingen om samernas förkristna världsbild 1982. Han har också medverkat i vitboken om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna.
Den natur- och människonära tiden som präst i Sápmi har han skildrat i det självbiografiska verket "Såvitt jag minns" 2014. Diktsamlingen "Helags nakna skuldra. Dikter från landet som Gud gömde" utkom 2019. 

Som muntlig berättare tilldelades han Mickel-priset 2002 "för en gripande, vardaglig och äkta, djupt medmänsklig berättarröst".

Titlar av Bo Lundmark

Liknande titlar