Christofer Rogestedt

Christofer Rogestedt

Christofer Rogestedt är församlingsherde i Fässbergs församling, Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Under drygt tretton år har han arbetat med Frälsarkransen i församlingens konfirmand- och ungdomsarbete.

Titlar av Christofer Rogestedt