Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund arbetar som stiftsadjunkt för ledarskap och chefsstöd i Lunds stift.

Prästvigd 1983 och har också en högskoleexamen inom arbetslivspsykologi, psykoterapi, organisation och ledarskap. Erik har haft olika chefs- och ledaruppdrag bland annat som rektor på en kyrklig folkhögskola och i studieförbund. Han arbetar nu främst med ledarskapsutbildning, organisationsutveckling, coachning av chefer och förtroendevalda, arbetslivsetik och krishantering.

Titlar av Erik Sjöberg-Sund

Du är vald!

Ing-Marie Rundwall, Erik Sjöberg-Sund, Lars Björksell
Från 160 kr

Liknande titlar