Eva-Lotta Grantén

Eva-Lotta Grantén

Eva-Lotta Grantén är docent i etik vid Uppsala universitet. Hon arbetar som enhetschef på Lunds stiftskansli sedan 2012. Hon har tidigare varit verksam många år som församlingspräst. Hon har disputerat på en avhandling om dialogen mellan naturvetenskap och teologi, med särskild inriktning på altruism. Ett annat forskningsfält har varit etiska frågor som väcks av strävan att förlänga enskilda människors livslängd. 

Titlar av Eva-Lotta Grantén

Liknande titlar