Jonas Jonson

Jonas Jonson

Jonas Jonson är biskop emeritus i Strängnäs stift och docent i missionsvetenskap. Han har bland många uppdrag varit medlem i Kyrkornas världsråds centralkommitté, biträdande generalsekreterare i Lutherska världsförbundet och ordförande i samarbetskommittén mellan Kyrkornas världsråd och den katolska kyrkan.

Boka in Jonas Jonson för ett föredrag på temat Svenska kyrkans mission, läs mer här. (pdf)

Titlar av Jonas Jonson

Liknande titlar