Sven-Erik Pernler

Sven-Erik Pernler

Sven-Erik Pernler f. 1938, fd docent i praktiskt teologi och kyrkoherde i katolska församlingen i Visby.

Titlar av Sven-Erik Pernler

Liknande titlar