Rättigheter - Foreign Rights

For questions regarding foreign rights, please e-mail:  juridik@berlingmedia.se

For copyright permissions please download this form and e-mail to: juridik@berlingmedia.se

Ansökan om trycktillstånd - Print request form

Om du önskar återanvända verk från våra upphovsmän behöver du inkomma med en förfrågan först. För att vi ska kunna göra en bedömning behöver vi få in denna blankett. Din förfrågan kommer att besvaras så snart som möjligt. Gäller din förfrågan flera olika utgivningar/publikationer så använd ett formulär per utgåva. Blanketten mejlas till: juridik@berlingmedia.se

Ladda ned blanketten här.

Download the print request form. 

Rättigheter Frälsarkransen

Ladda ned en blankett för att ansöka om rättigheter gällande Frälsarkransen.