Orgelpreludier 2

Orgelpreludier 2

Svenska kyrkan
  • Utgiven: 1993
  • ISBN/Art.nr: 52617809

Preludiernas längd varierar från korta intonationer till längre kompositioner. Innehåller preludier till melodierna nr 326-678 i Den svenska koralboken del II.