Psalmvalslista

  • 128 sidor
  • Utgiven: 2006
  • ISBN/Art.nr: 52630785

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

Att välja psalmer är en spännande uppgift. Vad vill vi att psalmen ska förmedla, passar texten till söndagens tema, är den lätt att sjunga? Psalmvalslista är en hjälp i det arbetet och ett komplement till psalmböckernas förteckningar och register.
I denna reviderade Psalmvalista ingår även Psalmer i 2000-talets psalmer. För varje högtidsdag hela kyrkoåret finns flera olika förslag samt psalmer för speciella tillfällen.
Förslagen är ordnade enligt principen:
ingångspsalm,
offertoriepsalm,
slutpsalm,
psalmer för dagens tema
samt psalmer för familjegudstjänst.

Varje psalm är angiven med tonart och taktart. Underlag för Psalmvalslistan är, utöver Psalmer i 2000-talet, Den svenska psalmboken med tillägg samt Kyrksång.

Liknande titlar