Psalmböcker

Musiken fyller kyrkorummen runt om i Sverige! Den gemensamma psalmsången är vår lutherska traditions bidrag till kyrkofamiljen. Vi har även flera psalmböcker som matchar våra biblar vilket är ett synligt tecken på hur det vi sjunger hör samman med Bibelns berättelser. Här finns konfirmandpsalmböcker, den klassiska bänkpsalmboken, koralboken, psalmboken med och utan tillägg, psalmböcker med stor stil och psalmböcker i skinn. Texter som sjungits i generationer vid dop, begravning eller vigsel får en särskild betydelse för oss som individer, men psalmen förmedlar också ett teologiskt budskap till gudstjänstdeltagaren.

Namntryck

Du vet väl om att vi kan hjälpa er med namntryck på psalmböckerna? Läs mer här.