Fördjupa din psalmteologi

I boken All din nåd är öppen famn Psalmernas sjungna teologier skriver författaren Susanne Wigorts Yngvesson bland annat om hur du som körsångare kan fördjupa din förståelse för psalmernas innebörd.

All din nåd är öppen famn Psalmernas sjungna teologier

Köp psalmböcker