Kartläggning

Med nya ögon på invanda mönster kan många knutor och problem lösas. 

En utomstående blick på interna arbetsflöden och arbetssätt ger nya perspektiv. Perspektiv som kan ta ert arbete i en ny önskad riktning. Vi jobbar både med övergripande kartläggningar av hela kommunikationsarbetet, men också med mer avgränsande områden som kommunikationskanaler, samarbetsytor, medlemskommunikation och internkommunikation. Ni väljer det område ni behöver belysa.

Tillvägagångsättet är både genom observation, intervjuer och samtal. Efter genomförd kartläggning sammanställer vi en rapport som vi också presenterar. Därefter kan ni välja att samarbeta med oss i implementering av det nya arbetssättet, eller själva ta avstamp från rapporten och hitta nya tillvägagångssätt.

illustration en vid tavlan skriver och några lyssnar | © illustration Maja Lindén

Hör av dig till oss så berättar jag mer

Simon Sjögren, församlingsrådgivare
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97