Kommunikationsundersökningar

I dialog med församlingar hamnar vi tidigt i diskussioner om vad man vill uppnå med sin församlings- och medlemskommunikation. Ibland kan det handla om att församlingen vill utveckla övergripande arbetssätt för kommunikationen och då är det ofta en bredare målgrupp som ska tänkas in. I andra fall kan församlingen ha ett mer specifikt mål och en tydligare målgrupp för ögonen. Oavsett syfte är det alltid en god idé att lyssna in målgruppen du vill kommunicera med. Att undersöka behov, beteendet och drivkrafter hos dem. 

När det handlar om kommunikationsundersökningar finns det många ansatser. När Verbum jobbar med undersökningar bland medlemmar och församlingsbor är vår ingång att det ska vara en pusselbit i ett större samarbete.  Insikter och underlag som kan ringa in ett nuläge och ange riktning för ett nytt önskat läge. Det kan också vara en del i att följa upp en kommunikationsinsats. Tyngdpunkten är på kvalitativa intervjuer via telefon, även om vi också samlar in svar genom webbenkäter via mejl och sms.  

Vår styrka ligger i att vi har en god förståelse för olika församlingars sammanhang och vardag, samtidigt som vi kan ge en utomstående blick och bedömning, som just ligger i skärningspunkten mellan teologi och kommunikation.

Vi hjälper er att:

·         utforska och ringa in syfte och mål med undersökningen.
·         utforma ett frågeformulär utifrån ert syfte och mål.
·         genomföra undersökningen.
·         sammanställa resultat, tillsammans med analys och rekommendationer.
·         hålla en presentation av resultatet av undersökningen.
·         ge exempel på hur ni löpande och på egen hand kan fortsätta samla in tankar och idéer från era medlemmar och församlingsbor.
·         dela goda exempel från hur andra församlingar har jobbat och vad som fungerat bra.

Ny undersökning: Postala utskick i topp när allmänheten får välja.

Verbum har frågat en bred allmänhet om deras beteenden och attityder kopplat till Svenska kyrkan och kommunikation. Där svarar varannan person att de vill ha information från sin församling och gärna inbjudningar till kyrkans olika verksamheter. Och då har vi frågat både medlemmar och icke medlemmar i hela landet. De flesta vill ha informationen som postala utskick (tidning, brev och vykort) följt av e-postutskick och sociala medier.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns enorma möjligheter att skapa positiva intryck bland de 80 procent av befolkningen som svarar att de årligen möter Svenska kyrkan. Hoppfullt eller hur?

 

Hör av dig så berättar jag mer

Simon Sjögren, församlingsrådgivare
simon.sjogren@verbum.se
072-050 72 97