Cecilia Wadstein

Cecilia Wadstein

Cecilia Wadstein, präst i Svenska kyrkan, är fd lärare i pastoralteologi vid Sv. kyrkans utbildningsinstitut med inriktning på själavård. Är även diplomerad S:t Lukasterapeut. 

Titlar av Cecilia Wadstein