Diakonins kyrka
provläs
Från 329 kr

Diakonins kyrka

  • 304 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52638019
  • 1 ex: 360 kr/st
  • 3 ex: 329 kr/st

Det här är en bok om allt det svårdefinierade som kan sammanfattas i ordet diakoni och den plats det har - och borde ha - i den kristna kyrkan.

Diakonins kyrka samlar hundratusentals arbetstimmar i tjänst för andra. Den stickar och syr, serverar soppa och höjer sin röst mot orättvisor. Det är en kyrka präglad av omsorg, en tjänande kyrka, som rör sig i marginaler som få väljer frivilligt. Därtill bärs den upp i huvudsak av kvinnor.

Författaren skriver tillgängligt om kön och teologi och om den kristna kyrkans ärende i vår tid. Bokens grundläggande budskap är att den kristna kyrkan har stora resurser i mötet med det som i boken kallas för omsorgens utmattning. Det handlar om en kris som hotar det som är basen i mänskligt liv, nämligen hur vi tar hand om varandra och den jord vi bebor. Men liksom omsorgen i samhället i stort underordnas i förhållande till sådant som betraktas som viktigare, mer statusfyllt och lönsamt, riskerar diakonin att marginaliseras inom kyrkan skriver Ninna Edgardh. Kristendomens glada budskap, evangeliet, omfattar hela människan och hela skapelsen. För att stå upp för det budskapet behöver kyrkan själv se och bejaka den skatt som diakonins kyrka utgör.


Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.


”Jag tycker att boken är helt rätt i tiden, diakoni måste vara en del av kyrkans kall och budskap. Diakonins kyrka bör läsas av alla ledare i Svenska kyrkan, men även av alla som sysslar med diakoni." Karin Tallberg, Präst i Kiladalens församling
Jag hoppas att denna bok blir en grundbok inom de profilerade kyrkliga utbildningarna och diskuteras på kommande diakon-, präst- och medarbetarmöten i våra stift. Den ställer adekvata frågor om hur vi kan vara trovärdiga kristna i den komplexa miljö som vi befinner oss i. Det handlar om en trovärdig kyrkosyn. I grund och botten en fråga om vilken kyrka vi vill vara. Karin Ahlqvist, diakon

Recensioner

Håkan Stenow, BTJ-häftet nr 9, 2020

Engagerat, kunnigt och övertygande

Sårbarhet och omsorg måste få en tydlig plats i den teologiska förståelsen av Gud och människan. Gudstjänst och diakoni kan bli jämställda uttryck. Svenska kyrkan, med en historia lierad med makten, är kallad att solidarisera sig med marginalen. Marginalen är centrum, där bor Gud, skriver Edgardh engagerat, kunnigt och övertygande.

Liknande titlar