Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm, prästvigd 1998 i Linköpings stift, arbetar sedan hösten 2015 som Stiftsadjunkt för lärande och undervisning i Lunds stift. Fredrik har tidigare varit i Lunds domkyrkoförsamling med särskilt ansvar för församlingens arbete med konfirmand och ungdom.

Titlar av Fredrik Beverhjelm

Liknande titlar