Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm, prästvigd 1998 i Linköpings stift, arbetar sedan hösten 2015 som Stiftsadjunkt för undervisning i Lunds stift. Fredrik har tidigare varit predikoövningslärare på Pastoralinstitutet i Lund och komminister i Lunds domkyrkoförsamling med särskilt ansvar för församlingens arbete med konfirmand och ungdom.

Fredrik är en flitigt anlitad föredragshållare inom konfirmand- och ungdomsarbete. 2011 valdes han tillsammans med Rickard Bonnevier till Årets förnyare i Svenska kyrkan.

Titlar av Fredrik Beverhjelm

Liknande titlar