Karin Ahlqvist

Karin Ahlqvist

Karin är diakon sedan 2005. Hon har en teol kand som grundutbildning och har även läst socialantropologi. Hon har arbetat som församlingsdiakon med bland annat integrationsarbete och samordning av diakonal verksamhet. Under några år var hon delägare i ett företag och arbetade med marknadsföring, kommunikation och försäljning. Idag är Karin stiftsdiakon i Växjö stift med fokus på kommunikation och diakonal utveckling. Bor i Jönköping med make och fyra barn.

Titlar av Karin Ahlqvist

Liknande titlar