Marit Norén

Marit Norén | © Foto: Gustaf Hellsing

Marit Norén är präst med rötter i Dalarna. Hon arbetar med metodutveckling och jämställdhet vid Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala och som kaplan och kursledare för Västerås stifts grundkurs. Marit har en bakgrund från såväl församlingsnivå och stiftsnivå, som nationell nivå i Svenska kyrkan. Hon är verksam som föreläsare och skribent kring jämställdhet samt kontextuell och feministisk bibelläsning. 

En röd tråd i Marits arbete är ett sökande efter sätt att kommunicera och leva kristen tro i vår tid och att låta det andliga ge stöd för och påverka både det vardagliga livet och ett engagemang i samhället. 

Titlar av Marit Norén