Martin Lönnebo

Martin Lönnebo

Martin Lönnebo är biskop emeritus i Linköpings stift. Han är upphovsman till den mycket populära Frälsarkransen samt till ett flertal böcker utgivna på Verbum.