Martin Lönnebo

Martin Lönnebo

Martin Lönnebo (1930-2023) var biskop emeritus i Linköpings stift. Han var upphovsman till den mycket populära Frälsarkransen och till ljusbäraren som numera finns i de flesta svenska kyrkor. Martin Lönnebo skrev också ett flertal böcker. Den första utkom 1967 Att finna sig själv, att finna Gud och boken Drömmen om innersta sjön utkom till Martin Lönnebos 90-årsdag år 2020.

Titlar av Martin Lönnebo