Pär Friberg

Pär Friberg | © Foto: Jennie Högberg

Pär Friberg (f -61) är pilgrim, präst i Svenska kyrkan och kyrkoherde. Pär har lett pilgrimsvandringar under drygt tjugo år med pilgrimskonfirmander och vuxna. Han är engagerad i frågor som rör ekoteologi, djuretiska frågor och klimat. Pär är utbildad i själavård vid S:t Lukas själavårdsutbildning.

Titlar av Pär Friberg

Liknande titlar