Hållbar vandring med Frälsarkransen
provläs
Från 176 kr

Hållbar vandring med Frälsarkransen

  • 140 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638569
  • 1 ex: 213 kr/st
  • 3 ex: 176 kr/st

Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som ett stöd för rörelsen mellan inre och yttre liv. En resurs för övning i att leva mer hållbart med hjälp av Frälsarkransen. 

Boken kan användas vid pilgrimsvandring men också för läsning, i samtal, i klimatarbete i församlingen eller under andakt i andra sammanhang. Det går att använda hela boken eller välja delar som det passar, till exempel med fokus på enstaka pärlor i Frälsarkransen. 

Upplägget är enkelt. Till varje pärla hör en bön och två betraktelser. Efter varje betraktelse finns frågor och påståenden för fortsatt reflektion och samtal, förslag för handling och bön, och plats för anteckningar. 

Den inledande bönen för varje pärla är kort och tänkt som medskick vid läsning och vandring. Betraktelserna är utformade så att den första (öppning) är enklare och den andra (fördjupning) lite mer avancerad. Betraktelserna kan användas tillsammans eller fristående från varandra. Öppning och fördjupning utgör dessutom två möjliga varv i läsningen och användningen av boken. Texterna kan läsas tyst eller högt, enskilt eller i grupp. Bibeltexterna är hämtade ur Bibel 2000. 

I slutet av boken presenteras fler uppslag för användning av materialet. Där återfinns också förslag till ordningar för daglig andakt och mässa, en samling med bibelord, böner och psalmer/sånger samt en referenslista. 

Recensioner

Annika Spalde, diakon, författare och vandringlsedare Pilgrim's Walk for Future

Att ingen har skrivit den här boken förut! Initierat och pedagogiskt visar Pär Friberg och Magnus Myrberg hur pilgrimsandlighet och eko-engagemang går hand i hand. Frågorna i slutet av kapitlen hjälper läsaren att integrera andligheten i vardagen. Jag rekommenderar boken varmt för alla som vill vandra för själens och världens förvandling.

Sofia Olsson, koordinator, Stockholms Pilgrimscentrum

Jag välkomnar boken Hållbar vandring med Frälsarkransen in i vår samtida pilgrimsrörelse. Den känns som en kär vän som äntligen är här. När jag läser boken blir det tydligt att den varit saknad, den har fattats oss. Bokens upplägg och innehåll känns direkt som en vän på vägen, någon att slå följe med.

Harry Månsus, teolog och författare

Pär Fribergs och Magnus Myrbergs bok om Frälsarkransen vävs samman av en helhetssyn. Språket är folkligt och kan nå in i många sammanhang. Den bärande tanken är att människan är förbunden med skapelsen och att människans inre liv och mognad hör samman med ansvarstagandet för jorden. Bön och handling går hand i hand.

Hans-Erik Lindström, präst, författare och ledare inom den nordiska pilgrimsrörelsen

Förundran över den skapelse vi alla är omslutna av är första steget i allt miljöengagemang. Friberg och Myrberg beskriver utifrån Frälsarkransens pärlor hur viktigt det är att ta ansvar för den hotade jord vi bebor. Det är en viktig bok att enskilt eller i grupp läsas och begrundas, både under en pilgrimsvandring och hemmavid.

Jonas Bodin, pilgrimsdiakon, Vallentuna församling

I boken Hållbar vandring med Frälsarkransen får läsaren hjälp att reflektera över sitt liv och sina val i livet. Fokuset är tydligt: vi behöver lära oss att vandra med varsamma steg, så att både vi och skapelsen får möjlighet att leva både idag och imorgon.
Boken kopplar böner och psalmer med reflektionstexter och fördjupning. Tillsammans med pärlorna bildar de en helhet som öppnar för nya tankar med fokus på hur livet kan levas mera hållbart.

I boken finns även en plocklåda med böner och texter som kan användas för att ge struktur åt det inre livet på en pilgrimsvandring.

Liknande titlar

Ord för vandrare
Ny

Ord för vandrare

Hans-Erik Lindström
Tredje upplaga med nya meditationer.
Från 195 kr