Philip de Croy

Philip de Croy

Philip de Croy är teolog/religionsvetar som riktat in sig på thanatologin (läran om döden). Genom föreläsningar, skrivande och mediamedverkan har han fått människor i livets alla åldrar att reflektera kring livets slut i både då-och nutid. 

 

 

Titlar av Philip de Croy