Philip de Croy

Philip de Croy | © Foto: Marcus Gustafsson

Philip de Croy (f. 1984) är teolog och Sveriges enda thanatolog. Genom föreläsningar, mediamedverkan och nu bok levandegör han döden och alla dess känslor, tankar, lagar, riter, symboler och historia. Philip är även verksam som krönikör och som religionsansvarig på Historiska museet. 

 

 

Titlar av Philip de Croy