Philip de Croy

Philip de Croy | © Foto: Marcus Gustafsson

Philip de Croy (f. 1984) är teolog, doktorand vid Åbo Akademi i systematisk teologi (teologisk etik) och Sveriges enda thanatolog. Genom föreläsningar, mediamedverkan och nu bok levandegör han döden och alla dess känslor, tankar, lagar, riter, symboler och historia. Philip är även verksam som krönikör och som religionsansvarig på Historiska museet.

 

 

Titlar av Philip de Croy