En del av livet
provläs
Från 149 kr

En del av livet

  • 176 sidor
  • Utgiven: 2022
  • ISBN/Art.nr: 52638897
  • 1 ex: 190 kr/st
  • 3 ex: 169 kr/st
  • 10 ex: 149 kr/st

Sandra Signarsdotter har skrivit en stark och samtidigt skör bok om förlust av en nära relation; om sorg och om livet som trots allt går vidare.

Boken förmedlar en hjälp vid sorg och tillsammans med författaren möter vi som läsare nära anhörigas egna tankar. Vad gjorde de för att hantera sin sorg och orka gå vidare?

Sandra Signarsdotter är präst och möter många människor i sorg. Inte minst i den sörjande människans situation har Sandra upplevt hur viktig och betydelsefull riten är, både begravningsriten men även andra riter som t ex ljuständning.

I allt mörker går livet vidare men många behöver hjälp för att hitta tillbaka till det, för att se hoppet igen. Genom de erfarenheter som delas i boken får läsaren en hjälp att bearbeta sin egen situation och ett stöd i sorgeprocessen. Känslan av att inte vara ensam och att det går att gå vidare.

Boken andas, trots allt, hopp från första sidan till sista sidan och är ett möte med den kristna tron.

Boken En del av livet passar att använda i sorgegrupper likväl som för enskild läsning. Den är även skriven för dig som är lite rädd för döden men gärna vill våga närma dig ämnet. Boken är ett bra redskap för dig som vill få med dig kunskap om hur du bemöter människor som förlorat en anhörig.

Recensioner

Kyrkans Tidning, 23/9-22

Caroline Krook

"Sandra Signarsdotter djup­dyker i olika människornas sorge­processer. Berättelserna är välskrivna och inkännande. Tio personer, med helt skilda erfarenheter, har öppnat sig för henne och hon har förvaltat deras förtroende väl. Livsberättelserna avbryts av hennes egna funderingar om ritens, konsten, naturens och medmänniskornas betydelse. Hon delar erfarenheter av vad livet som präst och medmänniska lärt henne."
"Tack Sandra för en viktig och fin bok om sorg"

Anna Moilanen Diakon, handledare och lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

"Sandra varvar berättelser från människor som går igenom sorg på olika sätt och det fina i boken är att hon låter flera olika familjemedlemmar gestalta sin sorg beroende på vilken relation och roll de haft till den döde. På det sättet får sorgen flera dimensioner och det blir tydligt för oss läsare att en sorg kan ta sig olika uttryck i samma familj. För mig som diakon och i mötet med människor i sorg är detta en viktig påminnelse om att en bild och uttryck av en människa inte behöver vara den samma. Allt beror på den som berättar och en berättelse om en människa kan ha så olika perspektiv. Sandra bryter de personliga texterna om döden i boken med stycken som riktar sig till oss som arbetar med sorg där hon ger en professionell reflektion. Det berikar boken och gör den användbar i mitt arbete som diakon."

Stiftsdiakon Monica Sölvesdotter-Olsson och stiftsdiakon Karin Ahlqvist

"Boken riktar sig till alla som drabbats av sorg eller har anhöriga som befinner sig i
sorgeprocessen. Det är en stark bok, personliga berättelser som berör. Livet kommer nära, dess skörhet och också döden. Kanske passar boken extra bra för oss som professionellt arbetar med människor i sorg, för präster och diakoner, för att påminna oss alla om den
viktiga roll vi har i mötet med sörjande och anhöriga och hur viktigt det kan vara att var den person som står tryggt kvar när livet rämnat för den vi möter."

Liknande titlar