Sandra Signarsdotter

Sandra Signarsdotter | © Foto: Mikael M Johansson

Sandra Signarsdotter är biträdande kyrkoherde i Gustaf Vasa församling där hon jobbar med att utveckla verksamhet och bygga upp förtroendefulla relationer med närliggande aktörer i civilsamhället. Hon är aktiv debattör och har bland annat publicerats i Dagens Nyheter och Kyrkans Tidning. Hon skriver regelbundet predikotexter för Svensk Kyrkotidning och anlitas som föreläsare. Sandra var en av talarna på Executive Women´s Conference där hon talade om döden, sorgen och livet utifrån ett post-pandemiskt perspektiv.

Titlar av Sandra Signarsdotter

Liknande titlar