Stefan Klint

Stefan Klint

Stefan Klint är präst i Svenska kyrkan. Han har disputerat i bibelvetenskap med en avhandling om Jesusgestalten i Pär Lagerkvists författarskap. Numera är han kontraktsprost och kyrkoherde i Floby.

Titlar av Stefan Klint

Liknande titlar