Livsfrågan och Evangeliet
provläs
Från 298 kr

Livsfrågan och Evangeliet

  • 156 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637982
  • 1 ex: 321 kr/st
  • 3 ex: 298 kr/st

För dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan!

Livsfrågan och evangeliet erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand.

Det kan vara svårt att länka människors liv och frågor till bibelns värld, texter och bilder. Ändå är det just det som är uppdraget för kyrkans undervisning. I Livsfrågan och Evangeliet formuleras en teologisk-pedagogisk utgångspunkt för kyrkans undervisning som mynnar ut i praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta så att livsfrågan möts av evangeliet.

Livsfrågan och evangeliet är:
• En bok som knyter Bibeln närmare kyrkans undervisning
• En teologisk-pedagogisk bok som förenar teori och praktik
• En introduktion till kyrkans undervisning, ett inlägg i debatten och praktiska bibelövningar
• Praktisk handledning till Bibeln, konfirmand med specifika bibelövningar

Hjälp fler konfirmander att förstå vad de läser i Bibeln och att känna att Bibelns berättelser och den kristna tron handlar om dem själva!

Ur Jonas Eeks förord till Livsfrågan och evangeliet:
”Förstår du vad du läser?” är en självklar fråga i kyrkans undervisning. Men den förutsätter att man arbetar med bibeltexterna. Häri ligger inte bara ett stort ansvar utan även en ordentlig utmaning… Många pedagoger och präster vittnar om hur svårt det kan vara att länka Bibelns berättelser till kyrkans undervisning och flera konfirmander berättar att Bibeln aldrig använts i konfirmandundervisningen, trots att varje konfirmand fått en egen bibel. I linje med detta är det bara lite drygt var tionde konfirmand som, efter sin konfirmandtid, instämmer helt eller delvis i påståendet att Bibeln är aktuell i dag.

För att möta glömskan och hindra språkförlusten är det tid att tänka kreativt för hur kyrkan kan bli bättre på att i sin undervisning levandegöra Bibelns berättelser och koppla dem till människors liv. Syftet med den här boken är att vara ett redskap i det arbetet. Så att fler kan erfara hur livsfrågorna möts av evangeliet. Så att fler kan svara ”ja!” på den grundläggande frågan: ”Förstår du vad du läser?”.


"Jag hoppas att de som jobbar med barn, konfirmander och ungdomar i våra församlingar ger sig tid att fördjupa sitt religionspedagogiska kunnande och i den processen är den här lilla boken en utmärkt inspirationskälla." Maria Björkgren-Vikström, Nyckeln 2, 2020Recensioner

Christer Hugo, BTJ-häftet nr 9, 2020

...hans syfte med Livsfrågan och evangeliet är helt enkelt att ge incitament och redskap för att förnya kyrkans bibelundervisning. För det ger han såväl en teologisk, psykologisk och sociologisk grund för sitt resonemang, som en konkret metodisk handledning, med tips på övningar. För var och en som arbetar med konfirmander eller har andra pedagogiska uppgifter i kyrkan, eller är allmänt intresserad av ämnet, har författaren skrivit en lättläst och praktisk bok som säkerligen kan tjäna till inspiration.

Liknande titlar