Minnen och bevis

Här finner du dopbevis och fadderbrev, konfirmationsbevis, vigselbevis och minneskort. Sådana behövs i alla församlingar för att fördjupa och förlänga kyrkans möten kring de kyrkliga handlingarna. Verbums minnen och bevis finns i många olika utföranden. Här finns också dopdagshälsningar, inbjudningskort och en rad foldrar och broschyrer som du kan använda för att bjuda in eller skicka med viktiga berättelser hem efter till exempel en krubbgudstjänst eller en påskvandring. Här hittar du också kuvert i rätt storlek.