Förtroendevald

Här finns böcker som rustar de förtroendevalda och ideella krafter för uppdraget i Svenska kyrkan!