Läs mer om Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser. 

Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda 

Verbum med Kyrkans Tidning lanserar nu "Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda" som ska delas ut till någon som gör kristen tro begriplig för både hjärna och hjärta.

År 1995 kom Martin Lönnebo med idén om Frälsarkransen och i år, under dess 25-årsjubileum, skapas stipendiet i Martin Lönnebos namn och i Frälsarkransens anda.

– Nutidens människa längtar efter ljus och hopp, men vågar knappast tro att det finns. Vi kristna har ett stort ansvar att visa på vår tro. För att göra sig förstådd bör man tala ett språk, som den andre förstår, säger Martin Lönnebo. Läs mer om stipendiet här.

Martin Lönnebo håller i Frälsarkransen | © Foto: Pia Molin

Om Frälsarkransen

"Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt."- Verbum och Martin Lönnebo

Frälsarkransenställ

Beställ minst 50 stycken Frälsarkransen av glas eller Lilla Frälsarkransen av glas och få ett Frälsarkransen-ställ till bokbordet helt kostnadsfritt! 

Läs mer och beställ här.

Royalty

Martin Lönnebo har valt att låta sin royalty för Frälsarkransen gå till Individuell Människohjälp (IM) där han inrättat en fond i sonen Jonas namn för barn och unga med psykisk utvecklingsstörning.

Rättigheter

Vill du söka tillstånd för att använda Frälsarkransen? Ladda ned en blankett här! (word) Blanketten mejlas till: juridik@berlingmedia.se

Riktlinjer för att berätta om Frälsarkransen. (pdf)

Fair Trade

Frälsarkransen av glas, Lilla Frälsarkransen av glas och Frälsarkransen av glas, oträdda i burk tillverkas i Indien på Tara Projects i New Delhi och uppfyller bestämmelserna för Fair Trade. Varje pärla görs för hand.

Läs mer of Fair Trade här.