Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev
provläs
Från 249 kr

Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev

  • 320 sidor
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Art.nr: 52636671
  • 1 ex: 269 kr/st
  • 3 ex: 249 kr/st

PRESS:

Hör Carl Axel Aurelius berätta om boken i Nordegren & Epstein i P1.

"Det är alltså en kvalificerad vägledning i reformationens händelseförlopp vi får här." Läs recensionen av Christian Braw i Dagen.

"Boken, som är en god balanserad ciceron till Luthers liv och teologi, kan varmt rekommenderas. Den står sig väl i den mängd av böcker om Luther och hans liv som ges ut under detta reformationsjubileumsår." Tomas Nygren, Kyrkans Tidning.

 

Historien Martin Luther kan berättas på många olika sätt. Två drag utmärker alldeles särskilt denna biografi. Den lägger stor vikt vid Luthers teologiska tankar och deras utveckling, och den drar nytta av ett för 1500-talet typiskt fenomen i humanistiska kretsar, nämligen brevskrivandets förnyelse.

Martin Luther skrev tusentals brev. Här har 68 brev valts ut och nyöversatts från latinet och tyskan för att ge liv och färg åt framställningen.

Breven låter oss möta Martin Luther vid olika tider, i olika situationer och i olika roller. Han skriver som munk, präst och professor, och som son, make, far och vän.

Såväl den biografiska framställningen som de återgivna breven låter oss stifta bekantskap med ett myller av människor som alla på olika sätt är indragna i reformationens förlopp. Vem, som är vem går att finna ut i det fylliga personregistret. Bokens huvudtitel – Nåd och frid i Kristus! – återger hur Luther ofta börjar ett brev, men orden kan också sägas sammanfatta kärnan i hans teologi.

Liknande titlar