Utbildning och inspiration

En bra kommunikation är den som ständigt är i utveckling. Vi behöver alla lära om och lära nytt - ibland för vår personliga utvecklings skull, ibland tillsammans för att utvecklas kollegialt på arbetsplatsen. För all förändring börjar hos oss själva - hos dig och mig.

Medlemsresan

Medlemsresan är en interaktiv nulägesanalys i workshop-form som landar i en rapport med konkreta rekommendationer och vägar framåt.

Läs mer

Kommunikationsteologi för alla

Svenska kyrkans största utmaning är kommunikativ. Det är en av hörnstenarna i denna workshop där vi ställer frågorna och ni ger svaren.  

Läs mer

Kyrkoåret – för dig som inte är teolog

En webbutbildning för dig som kommunikatör. Här tittar vi närmare på kyrkoåret, vad det är och vad vi ska ha det till? Du får också tips på nya sätt att kommunicera kyrkoåret. Gå den när det passar dig!

LÄS MER

Rådgivning och bollplank

Vi kan kommunikation och har samlat på oss både erfarenhet och goda exempel genom samarbeten med ett hundratal församlingar. Ta stöd av oss - både i de mindre och de större frågorna.

Läs mer