Filmer

Levandegör Bibelns berättelser och kyrkans historia med Verbums filmer. Man kan tillsammans i gruppen slå upp och läsa de bibelställen som berörs i filmerna, antingen när man har sett en film eller inför att man ska se den. Dessutom finns i filmfrågor till de flesta av filmerna att utgå ifrån i samtalet med gruppen. Inspelade på de historiska platserna.

Det femte evangeliet – ett bibelstudiematerial från det Heliga Landet

Landet berättar 

 1. Filmen handlar om bilder som Jesus använder för Gud och trons liv – vilka bilder tycker du är särskilt hjälpsamma? Finns det bilder som du saknar?
 2. Håller du med om att människan har ett särskilt värde? Motivera
 3. Tycker du att en människa kan bli av med sitt människovärde, om man t ex begår vissa brott?

Med egna ögon 

 1. Filmen berättar om att herdarna den första julen som först blev rädda, sedan förundrade och till sist glada. Hur tror du att du själv tänkt och reagerat om du var en av dem? 
 2. I filmen möter vi Megan som berättar hur viktiga änglarnas ord är för henne: ”Var inte rädd!” Vad är du rädd för? På vilka sätt kan julens berättelse om Jesusbarnet hindra eller lindra rädslan?
 3. Hur kan berättelsen om att Guds son som föds förändra våra perspektiv på livet och på vem Gud är?
 4. Berätta om hur du brukar fira jul. Vilka är era traditioner, etc?

 

Gränsland 

 1. Vad vet du om ditt dop (var, när, vem bar dig, vilka var bjudna …)?
 2. Vilka kommer att bli inbjudna på din konfirmation?
 3. I vilka situationer tycker du att det är lättare respektive svårare att lita på dopets löfte – att Gud är med oss i livet?

I Jesus fotspår 

 1. Berätta om hur du brukar fira påsk. Vilka är era traditioner, etc?
 2. Återberätta med egna ord påskens budskap.
 3. I Getsemane bad Jesus till Gud: Ske din vilja. Samma bön ber vi i Vår fader. Vilka skillnader kan finnas mellan vår vilja och Guds vilja?
 4. De flesta är överens om hur Jesus dog, men berättelserna går isär vad som hände sedan. Vad tror du hände med Jesus efter hans död? Varför var graven tom?
 5. På vilka sätt kan våra livsvandringar bli enklare av påskens berättelse?

Kom och ät 

 1. Vad tror du att du skulle ha sagt om Jesus kom till dig och sa ”Följ mig!”? Motivera ditt svar.
 2. Vem följer du i ditt liv?
 3. Vad är det att vara en människofiskare?
 4. I filmen beskrivs nattvarden som en måltid med Jesus, ett tecken på vänskap med Gud – hur tänker du kring kyrkans nattvard?

Murar

I den här filmen besöker vi muren i Betlehem, berättar om bakgrunden till den och visar människor vardag med muren.

Kontraster 

 1. Vilka för- och nackdelar finns med kontraster och mångfald?
 2. Vad känner du till om landet Israel och situationen där?
 3. Vilket ansvar tycker du att man har för hur man tolkar sin tro? Vilken skillnad uppfattar du mellan president Lincoln och hans general?

Fotspår – ett kyrkohistoriskt material om den tidiga kyrkan

I Paulus fotspår - Alla vägar bär till Rom

 1. På vilka sätt kan vi berätta om vår tro och det som vi tycker är viktigt? Gör du det?
 2. Kristendomen spreds fort ut över Romarriket – vad tror du var det som gjorde att den kunde spridas?

I Petrus fotspår - Martyr är att lida för sin tro

 1. Vad är egentligen värt att dö för?
 2. Hur tror du att du skulle reagera om du blev förföljd för din tros skull eller för något som du tycker är viktigt?
 3. Vad är det i den kristna tron som är så provocerande att kristna fortfarande förföljs?

I Augustus fotspår - Julens vagga i Roms vagga

 1. Berätta om hur du brukar fira jul. Vilka är era traditioner, etc?
 2. Vilka julsånger kan du? Vilka av dessa tror du är psalmer eller tycker du skulle kunna vara psalmer? Motivera dina svar.
 3. Julen är önskelistornas tid. Om du skulle skriva ett brev med dina djupaste önskningar till Jesusbarnet – vad skulle du skriva då?

I Helenas fotspår - Rom byggdes inte på en dag 

 1. Vem eller vilka personer har betytt särskilt mycket för dig och för vem du har blivit?
 2. Vad tänker du om heliga saker, som t ex reliker?
 3. Har du några ting som betyder mycket för dig, som underlättar att möta Gud?
 4. Har du några platser som betyder mycket för dig, som underlättar att möta Gud?
 5. Vad tror du Gud tänker om heliga saker och andliga övningar (som t ex att gå på knä uppför en särskild trappa eller be med hjälp av en Frälsarkrans eller …)?

I Lydias fotspår - Det eviga livet i den eviga staden

 1. Har du varit på någon begravning? Berätta i så fall om hur du tyckte att det var.
 2. Hur skulle du önska att bli begraven (jordbegravning eller kremation, grav eller minneslund)? 
 3. Vad tror du händer efter döden?
 4. Vad betyder hopp för dig?

Sola – ett kyrkohistoriskt material om reformationen

Sola Fide - Visselblåsaren

Historien om Martin Luther.

Sola Scriptura - Poängen

 1. För Martin Luther var Bibeln det viktigaste sättet att få kunskap om Gud. och viktigast av allt var budskapet att Gud blivit människa i Jesus. I filmen berättas att Luther tyckte Jesus var Bibelns stjärna och kärna – vad menade han med det?
 2. Luther hade ofta ångest och oro för att inte duga eller lyckas. I vilka situationer kan du känna igen dig i sådan ångest?
 3. Luther såg Bibeln som Guds livmoder – hur menade han?

Om filmerna

 • Teologiskt syfte: Att lyfta fram Bibelns värld och kyrkans historia på ett lättillgängligt och lustfyllt sätt, genom att levandegöra olika delar av världen och sätta kristen tro i sina geografiska och historiska sammanhang. Centrum i kristen tro är inkarnationen – Guds människoblivande i tid och rum. Reportagefilmer kan öka kännedomen om dessa platser och därmed också framhålla att det var här det hände. Berättelserna är på riktigt i tid och rum.
 • Pedagogiskt syfte: Att komplettera kyrkans övriga undervisning med filmer är ett sätt levandegöra och berätta om kristen tro genom att tradera Bibelns och kyrkans berättelser.

Jonas Eek och Verbum.