Extramaterial till Tryggare rum

Här finns extramaterial till boken Tryggare rum.

Teflontestet

Dela ut ett teflontest och en penna till varje deltagare. Läs igenom testet högt för alla deltagare och be dem enskilt fylla i testet. Ladda ned och skriv ut via länken här: Teflontestet (pdf)