Bibel för barn
provläs
Från 191 kr
Bibel för barn

Bibel för barn

  • 272 sidor
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Art.nr: 52633359
  • 1 ex: 217 kr/st
  • 20 ex: 201 kr/st
  • 50 ex: 191 kr/st

Bibel för barn är den första helsvenska barnbibeln. Boken har sålts i drygt en halv miljon exemplar sedan den kom ut 1995. En klassiker som ofta används som utdelningsbibel i församlingar runtom i Sverige och är översatt till fem språk. 

Bibelberättelserna i Bibel för barn ligger i samma följd som i Bibeln. Karin Karlberg, Inga Wernolf och Lisa Östh återberättar bibeltexterna, och Ulf Löfgren har illustrerat dem. Författarna har alla lång erfarenhet av arbete med barn och med Bibeln. 

Bibel för barn innehåller bland annat 65 berättelser ur Gamla testamentet, 85 ur Nya testamentet, några avsnitt med psaltarpsalmer, delar ur Bergspredikan, liknelser samt Paulus och Johannes brev. Bibel för barn finns även som ljudbok på Storytel. 

Innehåll i Bibel för barn:

Gamla testamentet

Skapelsen  
Edens lustgård  
Noa och den stora översvämningen  
Abraham och Sara  
Isak och Rebecka  
Bröderna Esau och Jakob  
Jakobs dröm  
Jakob och Rakel  
Jakob flyr från Laban  
Jakobs kamp  
Jakob och Esau möts  
Josef och hans bröder  
Josef blir såld  
Josef kommer till Egypten  
Josef tyder drömmar  
Josef hos Farao  
Josefs bröder far till Egypten  
Bröderna kommer hem  
Josef tar emot sina bröder  
Silverbägaren  
Josef förlåter sina bröder  
Israels folk får det svårt i Egypten  
En mor räddar sitt barn  
Mose flyr  
Mose får ett uppdrag  
Mose kommer tillbaka till Egypten  
Mose och Aron hos kungen  
Olyckor drabbar Egypten  
Den största olyckan  
Israels folk lämnar Egypten  
Vandringen genom Röda havet  
Kött och bröd i öknen  
Mose på berget Sinai  
Guds bud  
Guldkalven  
Mose stiger ner från berget Sinai  
Tabernaklet - Guds tält  
Aron och hans söner blir präster  
Spejarna  
Fyrtio år i öknen  
Vatten ur klippan  
Kopparormen  
Mose dör  
Josua leder folket  
Jerikos murar faller  
Kanaans land  
Rut  
Samuel - Guds profet  
Saul blir kung  
Saul och David  
David och Goljat  
David och Jonatan  
David låter Saul slippa undan  
Kung David  
Psalmer av David  
  En sång om tryggheten hos Gud  
  Gud finns alltid hos oss  
  En lovsång till Gud  
Kung Salomo  
Drottningen av Saba besöker Salomo  
Salomos ordspråk 
Profeten Elia  
Elia och Baals profeter  
Daniel och hans vänner  
Den brinnande ugnen  
Daniel i lejongropen  
Jona  
Guds profeter Jeremia och Jesaja  


Nya testamentet

Väntan på Messias  
Löftet om Johannes  
Ängeln kommer till Maria  
Josefs dröm  
Maria hälsar på Elisabet  
Johannes föds  
Jesus föds  
De visa männen  
Symeon och Hanna  
Flykten till Egypten  
Jesus i templet  
Johannes döparen  
Jesus döps  
Jesus frestas  
Jesus i Nasarets synagoga  
Jesus kallar sina lärjungar  
Bröllopet i Kana  
En lam man får hjälp  
Jesus och Jairos dotter  
Jesus botar officerens tjänare  
Stormen  
Jesus och Johannes  
Bergspredikan  
  Älska era fiender  
  Så ska ni be  
  Oroa er inte  
  Gyllene regeln  
  Huset på berggrunden  
Jesus och barnen  
Vem är störst i himmelriket?  
Vad får man göra på vilodagen?  
Älska din medmänniska  
Tre liknelser  
  Det förlorade fåret  
  Det förlorade myntet  
  Den förlorade sonen  
Brödet och fiskarna  
Jesus går på vattnet  
Livets bröd  
Liknelsen om festen  
Du är Messias  
Jesus på härlighetens berg  
Lärjungarna som ville ha den bästa platsen  
Den gode herden  
Jesus botar tio sjuka  
Den blinde Bartimaios  
Tullmannen Sackaios  
Marta och Maria  
Lasaros  
Marias dyrbara balsam  
Jesus rider in i Jerusalem  
Jesus i templet  
Svåra tider väntar  
Översteprästerna beslutar att döda Jesus  
Lärjungarna förbereder påskmåltiden  
Jesus tvättar lärjungarnas fötter  
Sista måltiden tillsammans  
Den första nattvarden  
Petrus lovar att inte överge Jesus  
Jesus i Getsemane trädgård  
Petrus sviker Jesus  
Jesus förhörs av rådet  
Jesus hos Pilatus  
Judas ångrar sig  
Jesus och rövaren  
Jesus dör  
Jesus läggs i en grav  
Den tomma graven  
Jesus lever!  
På vägen till Emmaus  
Jesus visar sig för fler  
Tomas tvivlar  
Jesus möter lärjungarna vid Galileiska sjön  
Jesus och Petrus  
Jesu himmelsfärd  
Hjälparen kommer  
Stefanos  
Saul  
Saul reser till Damaskus  
Ananias hjälper Saul  
Saul berättar om Jesus  
Saul hette också Paulus  
Paulus möter Lydia  
Slavflickan som kunde spå  
Undret i fängelset  
Från land till land  
Paulus i Athen  
Tillbaka till Jerusalem  
Paulus tas till fånga  
Resan till Rom  
Brev till församlingarna  
Paulus brev till de kristna i Rom  
Paulus brev till församlingen i Korinth  
Johannes brev  
Hemma hos Gud  


 

Liknande titlar