Karin Karlberg

Karin Karlberg

Karin Karlberg är präst sedan 1975, fd kyrkoherde och kontraktsprost i Södertälje. Skriver sagor och sånger för barn. Är en av författarna till Bibel till barn samt till Min dopbok. 

Titlar av Karin Karlberg