Handbok för textläsare Årgång 2

Handbok för textläsare Årgång 2

  • 360 sidor
  • Utgiven: 2003
  • ISBN/Art.nr: 52636350

I Handbok för textläsare årgång 2 finns  avsnitt om ordets plats i gudstjänsten, om rösten som bärare av texten och tips om hur man levandegör en text.

Det krävs både kunskap, träning och lite mod att läsa texter högt i en gudstjänst. Hur uttalas ett visst ord? I vilket tempo och med vilken betoning ska man läsa för att fånga textens innebörd?

Till övning och förberedelse - och som inspiration till variation finns denna serie om tre böcker. Böckerna följer evangeliebokens årgångar och är en ovärdelig verktygslåda för såväl den erfarna textläsaren som vill förnya och kanske förbättra sig, som för nybörjaren.
Här finns alla evangeliebokens texter, läsanvisningar, indikationer om tonläge och ordval, kortfattade kommentarer till bibeltexterna och annat matnyttigt.

Liknande titlar