Handbok för textläsare Årgång 3

Handbok för textläsare Årgång 3

  • 364 sidor
  • Utgiven: 2004
  • ISBN/Art.nr: 52636374

Det krävs både kunskap, träning och lite mod att läsa texter högt i en gudstjänst. Hur uttalas ett visst ord? I vilket tempo och med vilken betoning ska man läsa för att fånga textens innebörd?

Till övning och förberedelse - och som inspiration till variation finns denna serie om tre böcker. Böckerna följer evangeliebokens årgångar och är en ovärdelig verktygslåda för såväl den erfarna textläsaren som vill förnya och kanske förbättra sig, som för nybörjaren.
Här finns alla evangeliebokens texter, läsanvisningar, indikationer om tonläge och ordval, kortfattade kommentarer till bibeltexterna och annat matnyttigt.


De två specialartiklarna i årgång 3 är:
Röst och gestaltning, Eva Munther, skådespelare och präst
Hör Herrens ord..., Sven Hernqvist

Liknande titlar