Gillis Simonsson

Gillis Simonsson

Gillis Simonssons är präst i Svenska kyrkan och arbetade under många år som förlagschef på Verbum.