Dop och dopundervisning

Verbum har mycket material om dopet. Dopet och undervisningen om dopet är en av vår kyrkas stora utmaningar, både undervisningen inför dopet men också den fortgående undervisningen om dopets innebörd. Vad är dopet och vad innebär det för var och en av oss att leva i vårt dop? Låt böckerna hjälpa till! Dopundervisningen gäller oss alla. Både barn, unga och vuxna behöver kyrkans undervisning. Här finner du material som vänder sig till barn och tips på doppresenter till dopbarn och dopfamiljer. Dopundervisning för vuxna finner du här i webbutiken under rubriken Livsfrågor.

Bibel för barn

Karin Karlberg, Ulf Löfgren, Lisa Östh, Inga Wernolf
Från 191 kr