Dop och dopundervisning

Verbum har mycket material om dopet. Dopet och undervisningen om dopet är en av vår kyrkas stora utmaningar, både undervisningen inför dopet men också den fortgående undervisningen om dopets innebörd. Vad är dopet och vad innebär det för var och en av oss att leva i vårt dop? Låt böckerna hjälpa till! Dopundervisningen gäller oss alla. Både barn, unga och vuxna behöver kyrkans undervisning. Här finner du material som vänder sig till barn och tips på doppresenter till dopbarn och dopfamiljer. Dopundervisning för vuxna finner du här i webbutiken under rubriken Livsfrågor.

Dela ut till dopfamiljerna

Dela ut en påse med informativt material till dopfamiljen när ni möts för samtal och lämna över en gåva vid dopet! Några tips:

Böckerna Fadderboken, Dopet, Sanna och farmor är på dop
Nära dig, dopbevis Nära dig, Fadderbrev Nära dig