Beatrice Lönnqvist

Beatrice Lönnqvist

Beatrice Lönnqvist är präst och har lång erfarenhet av konfirmandarbete, både i församling och som stiftsadjunkt, samt vid kyrkokansliet. För närvarande är hon kontraktsprost och kyrkoherde i Botkyrka utanför Stockholm.

Titlar av Beatrice Lönnqvist

Konfirmandboken

Sören Dalevi, Anders Hedman, Beatrice Lönnqvist, Kristin Windolf Granberg
227 kr

Liknande titlar